Miljø & HMS

Miljø

Service Master skal være en miljøbevisst bedrift. Dette oppnås gjennom holdninger og kunnskap om miljøforvaltning, noe som kommer både våre ansatte og kunder til gode.
For oss er miljøet viktig. Vi har høye ambisjoner. Vi holder oss derfor oppdatert på hvilke lover og krav myndighetene setter og integrerer dette i opplæringen av de ansatte.
Kjemikalier og transport utgjør de mest betydelige miljøaspekter og vil derfor bli prioriterte områder.


HMS

Helse-, miljø - og sikkerhetsarbeidet i Service Master AS prioriteres. En trygg arbeidsplass øker trivsel og helse. HMS-arbeidet er derfor integrert i bedriftens daglige arbeide.
Service Master AS skal sørge for at alle medarbeidere har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet. I tillegg skal våre ledere sørge for at medarbeiderne medvirker i HMS-arbeidet, slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
Bedriftshelsetjenestens rådgivningsfunksjon sikrer oss at vi som bedrift etterlever egne prosedyrer, myndighetenes krav, og kundekrav ved hjelp av interne HMS-revisjoner.
Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet skal gjennomføres for alle våre medarbeidere, og er viktige ledd i forbedringsprosessen.

Service Master AS

Strandgaten 41
4307 Sandnes

Tlf: 47 44 99 44